ÖN YETERLİLİK FORMU / PREQUALIFICATION FORM

 

Tedarik(çi) Türü / Supplier Type (*) :
Tedarik Kapsamı / Scope of Supply :

Firma Kimlik Bilgileri / Company ID.

Firma Adı / Company Name (*) :
Adres / Tel / Fax - Address / Phone / Fax (*) :
Web Adresi / Web Address (*) :
Vergi Dairesi / Tax Office (*) :
Vergi Numarası / Tax ID (*) :
Temsilcinin Adı / Representative's Name (*) :
Görevi / Title (*) :
E-posta / E-mail (*) :
Dahili / Extension :

Ticari Bilgiler / Financial Information

Şirketiniz Kaç Yıldır Faaliyet Göstermektedir? / How long has your company been in operation? (*) :
Şirket Bünyesinde Personel Sayısı / Number of Company Staff (*) :
Şirket Bünyesindeki Teknik Eleman Sayısı(Üretim) / Number of Company Technical Staff (*) :
Son İki Yılın Mali Tabloları ve Organizasyon Şeması / Please attach the last two years’ balance sheet, income statement, cash flow and the organizational chart of your company. :

Proje Bilgileri / Project Information

Son 5 yıl içerisindeki iş bitirmelerinizi detaylı bir şekilde belirtiniz. / Please state the details of completed projects in last 5 years. (*) :
Hiç tamamlayamadığınız bir proje var mı? / Have you ever failed to complete a project :
Evet ise, sebep(ler)ini belirterek anlatınız / If Yes, please explain the detail(s) with reasons :
Zamanında Teslim Yüzdeniz / Ratio of your on-time delivery/completion :

Referanslar / References

Referans olarak belirtmeyi uygun gördüğünüz son 3 projeye ait referans bilgileri
(İşveren veya Temsilci Mimar / Proje Yöneticisi) / Last Three Projects’ references that you would like to state. ( Employer, Represantative Architect / Project Manager)

Proje 1 / Project 1
Tamamlama Tarihi / Completed Date :
Proje Adı / Project Name (*) :
Firma Adı / Company Name (*) :
Temsilcisi / Rep. Name :
Sözleşme Değeri $ / Contract Value $ :
Adres / Tel / Fax - Address / Phone Fax (*) :
Proje 2 / Project 2
Tamamlama Tarihi / Completed Date :
Proje Adı / Project Name (*) :
Firma Adı / Company Name (*) :
Temsilcisi / Rep. Name :
Sözleşme Değeri $ / Contract Value $ :
Adres / Tel / Fax - Address / Phone Fax (*) :
Proje 3 / Project 3
Tamamlama Tarihi / Completed Date :
Proje Adı / Project Name (*) :
Firma Adı / Company Name (*) :
Temsilcisi / Rep. Name :
Sözleşme Değeri $ / Contract Value $ :
Adres / Tel / Fax - Address / Phone Fax (*) :
Referans bilgileri içeren katalog ve referans listesi / Catalog of reference information and reference list :
Daha önce firmamıza (Aksoy İnş.) ürün veya hizmet tedarik ettiniz mi ? / Have you ever supplied any material or service to our company (Aksoy Cons.) ? :
Evet ise, ürün/hizmet tedarik ettiğiniz proje / If Yes, which project did you suplly the materials/services ? :
Tarih / Date :
Türkiye’de ürün ve/veya hizmet tedarik ettiğiniz firmalardan referans verebileceginiz birkaçını belirtiniz. / From local market, please state some of the credible companies you supply materials or/and services. (*) :
Yurt Dışı Kaynaklı ürün ve/veya hizmet tedarik ettiğiniz firmalardan referans verebileceğiniz birkaçını belirtiniz.. / From international market, please state some of the credential companies, you supply materials or/and services. :

Belgeler / Certificates

ISO 9001 :
ISO 140001 :
OHSAS 18001 :
Diğer :

Hukuki Bilgiler / Legal Information

Firma sahibi gerçek ve/veya tüzel kişinin ismi / Company’s real and/or legal person’s name (*) :
Firmanız, sahipleri veya temsilcileri tedarik/hizmet konunuza ilişkin sürmekte olan bir davaya taraf mıdır? / Do your company, owner(s) or representative(s) have any pending lawsuits about your supply/service? :

Sigorta Bilgileri / Insurance Information

Geçerli bir sigortanız var mı? / Do you have valid insurance? (*) :
Evet ise, sahip olduğunuz sigorta türlerini (Genel/Mesleki Sorumluluk, İşveren/3.Şahıs Mali Mesuliyet, vs.) ve geçerlilik tarihlerinizi belirtiniz. / If Yes, please state the insurances (General/Professional/Employer’s/3rd Party Liability, etc.) you carry, together with their limits and validity dates. :
Tedarik ettiğiniz ürün/hizmet için garanti / teminat verebilir misiniz? / Can you provide any warranty / security letter for the materials / services you supply? (*) :
Evet ise garanti süresi ile banka teminat limitini belirtiniz. / If yes, please state the waranty period and bank guarantee limit.
Garanti Süresi / Warranty Period :
Banka Teminat Limiti / Bank Guarantee Limit :

Ek Bilgi / Additional Information

Şirketinizin değerlendirilmesinde katkıda bulunacağına inandığınız ek bir bilgi varsa lütfen aşağıda belirtiniz. / If you would like to add anymore information for your prequalification please state in below.
 

Tamamlayan / Completed By

Adı ve Soyadı / Name Surname (*) :
Ünvanı / Tittle (*) :