Farklılıklar

Entegre Yönetim Sistemi

Kalite, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre, müşteri memnuniyeti yönetimi disiplinlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir bütünsellik içinde yönetilmesi amacıyla şirket bünyesinde Entegre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Sistemin sürekli geliştirilerek ulusal ve uluslararası toplam kalite ve mükemmellik modeline (EFQM) geçmek sürekli gelişim ve entegre yönetim sistemi politikamızdır. 

Entegre Yönetim Sistemi'nin standartlara uygunluğu uluslararası bilinirliği olan bir belgelendirme kuruluşu olan Bureau Veritas tarafından yıllık olarak denetlenmektedir. Sistem standart gereklilikleri sağlamanın da ötesinde, detaylı prosedürler, formlar, tablolar ve talimatlar ile standart gerekliliklerinin üzerine çıkmaktadır.

Kalite Politikamız

Operasyonel süreçlerimizle entegre edip uygulamakta olduğumuz kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, iş süreçlerimizin hatasız olmasını sağlayarak, ürettiğimiz projelerin ilgili yasal şartlara uyumlu olmasını temin ederek, nitelikli üretimlerimiz ile müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmak kurumsal kalite politikamızdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kurmuş ve uygulamakta olduğumuz iş sağlığı güvenliği sistemi ile,  mevzuatın ve bağlı olunan kuruluşların şartları çerçevesinde, merkez ofis ve şantiye sahaları içindeki ve dışındaki tehlikeleri ve riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almak, yaralanma ve sağlık bozuklukları ile ilgili olaylar olduğunda olayları incelemek, incelenen olayların üstüne giderek çalışanların sağlığını, güvenliğini koruyacak şekilde sürekli iyileştirmeleri yapmak, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttıracak eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek, bu doğrultuda İSG sisteminin performansını sürekli geliştirerek tüm şantiyelerimizde ve merkez ofisimizde sıfır iş kazası hedefiyle tüm yapı, gayrimenkul ve inşaat taahhüt projelerini tamamlamak kurumsal iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

Çevre Politikamız

Kurmuş ve uygulamakta olduğumuz çevre yönetim sistemi ile, ilgili yasal düzenlemeler ve yönetmelikler çerçevesinde, planlanan süreçlere göre çevre boyutlarını belirlemek, sürekli gelişme ile kirliliğin önlenmesini sağlamak, kuruluşun kendi çevre boyutları çerçevesinde yükümlü olduğu yasal yönetmelik ve diğer şartlara riayet ederek şantiyeler bazında gerekli atık yönetimini yapmak, çalışanların çevre yönetim sistemi uygulamaları bilincini arttıracak şekilde bilgilendirmek ve eğitimler planlayarak gerçekleştirmek, çevre yönetimi performansının merkez ofis ve şantiyeler bazında sürekli geliştirilmesini sağlamak kurumsal çevre yönetimi politikamızdır.

Müşteri Memnuniyeti (Kalite+) Politikamız

Kurmuş ve uygulamakta olduğumuz müşteri memnuniyeti sistemi ile mevcut ve potansiyel  müşterilerimizin çözüm üretmek, ürün ve hizmetlerimizi sürekli kılmak kurumsal müşteri memnuniyeti politikamızdır.

Entegre Yönetim Sistemi Yeşil Yapılaşma Teknolojik Altyapı Sosyal Sorumluluk