İş Fırsatları

Personel Alımı Yapılacak Pozisyonlar

01506 - 011d- Saha Teknikeri - 19/08/2015
Görev Tanımı
 • Kurulmuş olan Entegre Yönetim Sistemi(EYS) doğrultusunda çalışmak,
 • Üretim sürecinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 • Üretimin iş programına ve planına uyarak; gündelik raporları Proje Üretim Takım Lideri’ne iletmek,
 • Üretimin projeye uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Üretimin detayı ile ilgili gerekli teknik eğitimleri formenlere vermek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) ve Çevre Yönetim Sistemi(ÇYS) konularında Proje Üretim Takım Lideri'ne ve Şantiye EYS Temsilcisi'ne hesap vermek,
 • İSG kurulu toplantılarına katılmak,
 • Üretim süreç kontrolleri yaparak sonuçların hatasız olmasını sağlamak,
 • Formenlerin, üretim elemanlarının ve taşeronların kontrolünü etkin bir şekilde sağlamak,
 • Üretime ilişkin puantaj hesaplarını tutmak ve Proje Üretim Takım Lideri’ne raporlamak,
 • Şantiyelerdeki iş güvenliği ve çevre ile ilgili düzeni ve disiplini sağlamak,
 • Şantiyedeki tüm çalışanların iş güvenliği ile ilgili önlemleri almasını sağlamak, 
 • Depoya gelen tüm malzemelerin girdi kontrol işlemlerini EYS’ye paralel olarak yapmak ve kayıtlarını tutmak,
 • Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat, Elektrik ve Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun
 • Tercihen Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Sistemleri(ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001) Şartlarına Uygun İmalat Süreci Kontrolünde Tecrübeli
 • Konusuyla ilgili ölçüm cihazlarını kullanabilen
 • İyi Derecede Bilgisayar Kullanabilen (AutoCAD)
 • En Az 5 Yıl Şantiye Tecrübesi Olan
 • Tercihen 35 Yaşını Aşmamış
 • Takım Çalışmasına Yatkın
 • Bay(Askerlik Hizmetini Tamamlamış)

Başvuru Yap

01506 - 024 Topoğraf/ Ölçme Sorumlusu - 19/08/2015
Görev Tanımı
 • Kurulmuş olan Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda çalışmak,
 • Alt yapı ve kaba işleri için gerekli olan ölçüm faaliyetlerini nivo,vs. ile projeye uygun şekilde yapmak,
 • Yapılan ölçümlerin kayıtlarını etkin bir şekilde Şantiye Ölçümleri Klasörü'nde tutmak,
 • Alt yapı ve kaba yapı üretim süreçlerinde kotların doğru ve eksiksiz verilmesini sağlamak,
 • Hassas ekipman ve diğer yapı elemanları ankrajları  ve koordinatlarının doğru ve eksiksiz verilmesini sağlamak,
 • Ölçümler yapılırken gerekli olan iş güvenliği önlemlerine uygun çalışmak,
 • Ölçüm süreçlerinde ilgili üretim takım liderlerinin verdiği talimatları yerine getirmek,
 • Şirketin belirlemiş olduğu şantiye kurallarına uyum sağlamak,
 • Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.  

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Harita Mühendisliği Bölümünden Mezun
 • Hassas Mekanik Ekipman Ankrajlarında Tecrübeli
 • En Az 5 Yıl Şantiye Tecrübesi Olan
 • İyi Derecede Nivo Kullanabilen
 • Bilgisayar Kullanmayı Bilen
 • Tercihen 30 Yaşını Aşmamış
 • Askerlik Hizmetini Tamamlamış
 • Bay

Başvuru Yap

İK Politikası Çalışma Koşullarımız İş Fırsatları Başvuru