Çalışma Koşullarımız

Çalışma Saatleri : Çalışma saatlerimiz ofis için 09:00-18:00; şantiye için 08:00-18:00 arasıdır.

İzin Politikası:
İş Kanunu doğrultusunda izin politikası uygulanır.

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren dönemsel işlerde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
• Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört gündür.
• Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi gündür.
• On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı gündür.

Eğitim
Çalışanlar için mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitim imkanları da sunulmaktadır. Konusunun uzmanı kişiler tarafından iç eğitimler ve oryantasyon programları düzenlenmektedir. Şirketimiz belli dönemlerde, iş yoğunluğuna bağlı olarak yerli ve yabancı stajyer kabul etmektedir. Bu konuda İTÜ ile işbirliğimiz bulunmaktadır.

Ücret Politikası
Ücret artışları, Ocak ayında olmak üzere yılda bir defa yapılmaktadır. Yapılan artış oranlarında enflasyon, kıyaslama verileri ve performans değerlendirme sonuçları dikkate alınmakta; pozisyonlara göre oluşturulan skalalarda ücret ayarlamaları gerçekleştirilmektedir.

Yemek ve Yol Ücretleri
Merkez ofislerimizin şehir merkezindeki ideal konumu ve çalışanlarımıza esneklik sağlanması açısından yemek ve yol için harcırah temin edilmektedir. Yemek giderleri için Multinet ile anlaşma mevcuttur.

Şantiyelerin büyüklüğüne ve lokasyonlarına bağlı olarak kalori hesabı belli yemekler dışarıdan tedarik edilmekte veya içeride üretilmektedir. Servisler ile çalışanlar evlerine veya kamp yerlerine taşınmaktadır.

Performans Yönetimi
Şirket bünyesinde, çalışanlarımızın verimini ve performansını artırmak, kişisel ve bölümsel hedeflere ulaşırken bireysel gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla hedeflerle yönetilen yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Belirli bir çalışma dönemi için, çalışanın iş tanımında belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirdiği ve kurumsal hedefler doğrultusunda belirlenmiş kişisel hedeflere ne oranda ulaştığı, gösterdiği gayret ve başarı değerlendirilmekte ve ücretlere yansıtılmaktadır.

Sosyal Etkinlikler
Çalışanlarımızın motivasyonunu ve birbirleriyle olan iletişimlerini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

İK Politikası Çalışma Koşullarımız İş Fırsatları Başvuru