Farklılıklar

Teknolojik Altyapı

Projeleri ve şantiyeleri merkezi bir sistemden koordine etmek amacıyla Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SCM), İnsan Kaynakları Yönetimi, Sözleşme yönetimi, Teklif yönetimi, Varlık Yönetimi gibi fonksiyonlarla %100 bütünleşik bir yapıda proje yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Internet ve intranet aracılığıyla müşterilerimiz, personelimiz ve çözüm ortaklarımızın kullanıcı adı ve şifreleri ile Online Giriş yapabilmekte, kullanıcı tipine bağlı erişim olanakları ile veri girişi, paylaşımı ve yönetimi gerçekleştirebilmektedir.

ERP

Kurumsal Kaynak Planlama'nın teknolojik ortamında tüm süreçler Süreç Yönetimi çerçevesinde sürekli analiz edilip, geliştirilerek çalışanların verimliliği, kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi, müşteri taleplerinin hızlı planlama, teknik hesaplarda hızlılık, detaylı mali raporlamalar ile maliyetlerinin düşürülmesi, yatırımların daha etkin gerçekleştirilmesi sağlanır.

CRM

Müşteri İlişkileri Yönetimi ile çağdaş pazarlama felsefesi ve anlayışı teknolojik platforma taşınarak müşterinin daha iyi tanınması, ihtiyaçlarının anlaşılması, uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi hedeflenir; birebir pazarlama yapılır, sadakat sistemi yönetilir. SCM sayesinde iş ilişkisinde bulunulan tedarikçi ve alt-yüklenicilerin seçim ve yönetimi sağlanır. Tedarikçiler ile etkin ve verimli çalışılır, firmalar arası süreçler düzenli yönetilir; kıyaslamalar ile kaliteli malzeme ve hizmetin seçimi yapılır, firma performans değerlendirme verileri düzenlenir.

İK Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi sistem üzerinde yapılarak işe alımlar merkezileştirilir, etkin kariyer ve rotasyosyon yönetimi sağlanır. İş akış yönetimi ve performans yönetimi ile çalışanların verimleri en üst seviyeye çıkarılır.

Sözleşme Yönetimi

Müşteriler, tedarikçiler, alt-yükleniciler, danışmanlar gibi her tür kişi ve kuruluşla imzalanan sözleşmeler sistem üzerinde kayıt altına alınır ve takibi yapılır. Finans ve İletişim Yönetimi fonksiyonları ile bütünleşik yapı sayesinde sözleşme maddelerine uygun satışlar ve satın almalar yapılır.

Anında İşbirliği Hizmeti & Online Teklif

Web sitemizden online olarak verdiğimiz bu hizmet ile potansiyel işbirliği hakkında bilgi toplayıp değerlendirerek, müşterilerimize veya potansiyel iş ortaklarımıza, söz konusu projede işbirliği yapılmasına ilişkin ön-bilgiler verip, pro-aktif ve dinamik bir çözüm ortağı olarak ilk adımı atıyoruz.

Teklif istenen projeye ilişkin toplanan temel bilgiler doğrultusunda tahmini bir bütçe çıkarılmaktadır. Daha fazla bilgi için Online Teklif bölümünü ziyeret ediniz.

Online Kamera

İnşaat aşamasında olan projelerimizin şantiyedeki kameralar aracılığıyla online izlenmesi sağlanır. Gizlilik açısından bu hizmet sadece kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapan müşterilerimize verilmektedir.

Entegre Yönetim Sistemi Yeşil Yapılaşma Teknolojik Altyapı Sosyal Sorumluluk